آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آیین‌نامه اجرایی بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
۰۹/۰۸/۱۳۹۱
آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۱۷/۰۷/۱۳۹۱
آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
۲۱/۰۶/۱۳۹۱
آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
۰۸/۰۶/۱۳۹۱
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۹۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۰۸/۰۶/۱۳۹۱
آیین‌نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی
۰۲/۰۵/۱۳۹۱
آیین‌نامه اجرایی بند (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
۰۲/۰۵/۱۳۹۱
آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
۰۲/۰۵/۱۳۹۱
اصلاح تبصره ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱۸)، بند (الف) ماده (۱۵۱) و بند (ص) ماده (۲۲۴) قانون برنامه...
۰۲/۰۵/۱۳۹۱
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۴۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۲۹/۰۴/۱۳۹۱
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور
۲۹/۰۴/۱۳۹۱
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۲۹/۰۴/۱۳۹۱
اصلاح ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری
۲۹/۰۴/۱۳۹۱
آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها
۰۷/۰۴/۱۳۹۱
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور
۳۱/۰۳/۱۳۹۱