آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون هوای پاک
۲۹/۰۷/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۳) قانون هوای پاک
۲۹/۰۷/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۲۹/۰۷/۱۳۹۷
اصلاح تبصره ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون هوای پاک
۲۹/۰۷/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص اصلاحات و تغییرات تقسیماتی در استان خراسان رضوی
۲۵/۰۷/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون هوای پاک
۲۵/۰۷/۱۳۹۷
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۲۵/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی اصفهان (الحاق اراضی ۷۵ هکتاری علی‌آباد...
۲۵/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر رشت
۲۵/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ویژه حفاظت، صیانت و ساماندهی باغات کن
۲۵/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دیمه
۲۵/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی مصوبه شورای عالی ترافیک با طرح جامع شهر...
۲۵/۰۷/۱۳۹۷
قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور
۲۳/۰۷/۱۳۹۷
بخشنامه درخصوص محکومین تادیه مهریه براساس تعداد سکه طلا
۲۳/۰۷/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۱) بخشنامه شماره ۱۶۰۲۸/۹۰ـ ۱۹/۱/۱۳۹۰...
۲۳/۰۷/۱۳۹۷