آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار
۰۱/۰۷/۱۳۹۸
اصلاح تبصره (۲) ماده (۴) آیین¬نامه اجرایی بند (الف) ماده (۹) قانون رفع موانع تولید رقابت-پذیر و ارتقای...
۰۱/۰۷/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
۱۲/۰۶/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
۱۲/۰۶/۱۳۹۸
الحاق یک تبصره به ماده ۱ آیین‌نامه معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۱۱/۰۸/۱۳۹۶
اصلاح نصابهای مندرج در ماده۷ آیین‌نامه معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۱۲/۰۷/۱۳۹۶