آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۲) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
۱۹/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی
۱۳/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح تبصره (۱) اصلاحی بند (۸) ماده (۱۴) آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل‌ونقل و سوانح رانندگی
۰۶/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح بند (پ) ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۰۶/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی
۰۶/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح...
۰۴/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح جزء (۲) بند (ب) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۲۴/۰۹/۱۳۹۷
اصلاح ماده(۷) آیین‌نامه اجرایی ماده(۶) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
اصلاح آیین‌‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها
۲۱/۰۸/۱۳۹۷
اصلاح تبصره ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون هوای پاک
۲۹/۰۷/۱۳۹۷
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۲۵/۰۷/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
۱۷/۰۷/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
۱۷/۰۷/۱۳۹۷
اصلاح تبصره‌های (۱) و (۲) اصلاحی ماده (۱۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون...
۱۶/۰۷/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
۱۶/۰۷/۱۳۹۷