آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه ماده واحده تأسیس گروه گسترش و برنامه‌ریزی مراکز و مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی خاص
۱۲/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای تورج دهقانی زنگنه به عنوان رییس سازمان هواپیمایی کشوری
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص جایگزینی آقای رحمت اله صادقیان، به عنوان عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع...
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۲۴/ت۵۱۷۳۳هـ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح بند (۴) الحاقی به تصمیم نامه شماره ۱۰۶۹۱/۹۲/م/ت۴۹۰۳۶ن مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
مصوبه فرآیند و مرجع تدوین سند ملی توسعه، گسترش و تقویت نهاد مسجد و سامان‌بخشی و راهبری آن
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
مصوبه فرآیند و مرجع تدوین سند فرهنگی امنیت عمومی و اجتماعی کشور
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
مصوبه فرآیند و مرجع تدوین سند توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
مصوبه فرآیند و مرجع تدوین سند ملی وقف و امور خیریه
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص دارندگان دستگاه¬های استخراج رمزارز (ماینر)
۲۲/۰۴/۱۳۹۹
مصوبات جلسه نهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۱۵/۰۴/۱۳۹۹
مصوبات جلسه یازدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۱۵/۰۴/۱۳۹۹
مصوبات جلسه دوازدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۱۵/۰۴/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تمدید مهلت ترخیص خودروهای موضوع بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۲۶۷۶/ت۵۷۳۹۴هـ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸
۰۱/۰۴/۱۳۹۹