آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آیین‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاری) و ساماندهی...
۲۳/۰۳/۱۳۹۷
اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۶۹۴۷۵/ت۵۵۱۶۴هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶
۲۳/۰۳/۱۳۹۷
رأی شماره‌های ۲۹ ـ ۲۸ ـ ۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: غیر قانونی بودن وضع عوارض برای کسری...
۲۱/۰۳/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: وضع عوارض برای کسری فضای باز و اخذ هزینه آماده‌سازی...
۲۱/۰۳/۱۳۹۷
رأی شماره ۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در احکام ناظر بر اعاده به‌کار کارگران، کارگر در کار...
۲۱/۰۳/۱۳۹۷
آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی
۲۱/۰۳/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار
۲۱/۰۳/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتهای ۱ـ۲ و ۲ـ۲ بند ۲ دستورالعمل و ضوابط...
۱۹/۰۳/۱۳۹۷
رأی شماره‌های ۲۶ـ ۲۵ـ۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۲ و تبصره ۳ مصوبه عوارض تأمین...
۱۹/۰۳/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۸ مصوبه شورای اسلامی شهر تالش در سال...
۱۹/۰۳/۱۳۹۷
آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۱۹/۰۳/۱۳۹۷
آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۱۹/۰۳/۱۳۹۷
قانون تفسیر جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۰۹/۰۳/۱۳۹۷
نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۰۹/۰۳/۱۳۹۷
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۰۲۴۷/۹۰۰۰ مورخ ۷/۳/۱۳۹۷ قوه قضائیه در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی...
۰۹/۰۳/۱۳۹۷