آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۵) اصلاحی اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
اصلاح مصوبه شماره ۵۸۸۲۷۱ مورخ ۶/۴/۱۳۹۵ شورای عالی اداری
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه الحاق شرایط عمومی و صلاحیت‌های فردی حافظان قرآن کریم به ذیل جدول ماده۳ مصوبه ضوابط ارزیابی حافظان...
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
مصوبات جلسه دوم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتهایی از تعرفه‌های سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ شورای...
۱۳/۰۵/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۱۰۴ الی ۲۱۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۳ـ ۵ و ۳ آیین‌نامه...
۱۳/۰۵/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۶ تعرفه شماره ۲۸ دفترچه عوارض و بهای...
۱۳/۰۵/۱۳۹۸
رأی شماره ۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «ب» بخشنامه شماره ۲/۴۵ حوزه فنی و درآمد...
۱۳/۰۵/۱۳۹۸
قانون الحاق یک ‌بند به تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۱۰/۰۵/۱۳۹۸
دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار
۱۰/۰۵/۱۳۹۸
آیین‌نامه نحوه اداره مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان
۱۰/۰۵/۱۳۹۸
اصلاحیه آیین‌نامه کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد مترجمین
۰۹/۰۵/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۲۵ الی ۲۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تذکر ۲ از بند ۴ و بند ۸ نامه شماره...
۰۹/۰۵/۱۳۹۸
اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۵۰۰۳۷/۵۶۰۳۹هـ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۸
۰۹/۰۵/۱۳۹۸