آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای تلخاب شهرستان فراهان در استان مرکزی به شهر
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص تعیین معاونین سازمان ملی استاندارد ایران
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای نلاس شهرستان سردشت در استان آذربایجان غربی به شهر
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص ایجاد بخش جوقین در تابعیت شهرستان شهریار استان تهران
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تدوین و ابلاغ چهارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های...
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص تعیین سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت جهادکشاورزی به‌ترتیب بعنوان ۱ـ مرجع ملی (فوکال...
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون دریایی ایران
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
اصلاح دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
اصلاح ماده(۷) آیین‌نامه اجرایی ماده(۶) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
اصلاح بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۱۰۶۰۸۶/ت۵۵۹۲۵ک مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۷
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
تعیین تکلیف وظایف اجرایی شورای عالی انفورماتیک
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء در شبکه ملی اطلاعات
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص تعیین اعضای هیأت مدیره سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، ارس، کیش، ماکو، قشم
۲۱/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه...
۲۱/۰۸/۱۳۹۷
طرح حمایت غذایی از گروه های کم درآمد جامعه
۲۱/۰۸/۱۳۹۷