آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه اصلاح ماده۸ آیین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی
۱۸/۰۷/۱۳۹۸
دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی
۱۷/۰۷/۱۳۹۸
دستورالعمل تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها رای رسیدگی...
۱۷/۰۷/۱۳۹۸
دستوالعمل تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر صدور ابلاغ عضویت نمایندگان قوه قضائیه در کلیه نهادهای شبه‌قضائی...
۱۷/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از آیین‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی...
۱۷/۰۷/۱۳۹۸
دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی
۱۴/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۴ سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۲ سال ۱۳۹۷ دستورالعمل...
۱۴/۰۷/۱۳۹۸
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین درخصوص همکاری در زمینه بهداشت و...
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال فصل چهارم مجموعه ضوابط و مقررات شهری (عوارض...
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن رییس سازمان غذا و دارو به ترکیب اعضای کارگروه تنظیم بازار موضوع بند (پ)...
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص صدور گواهینامه ثبت سه ساله برای قایق‌های تفریحی و صیادی با موتورهای دوزمانه
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۵۴۴۲۹/ت۵۵۵۷۱هـ مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۷ وزارت راه و شهرسازی
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
اصلاح تبصره (۴) ماده (۴) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای...
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه‌مشارکت وزارتخانه های مجری طرح‌های ملی درتدوین و اجرای پیوست فرهنگی
۱۱/۰۷/۱۳۹۸