آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۹۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند هـ مصوبه شماره ۶۳۲/۹۵/ص ـ ۷/۲/۱۳۹۵ شورای...
۱۴/۰۵/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۱۴/۰۵/۱۳۹۷
قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی...
۱۱/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جهرم
۱۱/۰۵/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء¬های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۱۱/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص حکم انتصاب آقای دکتر مرتضی شهیدزاده به عنوان عضو و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی...
۱۱/۰۵/۱۳۹۷
قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۶ کل کشور
۰۹/۰۵/۱۳۹۷
قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
۰۹/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری درخصوص...
۰۹/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره (۳) جلسه شماره ۱۸۴ ـ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲...
۰۹/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای غلامرضا سلیمانی امیری به عنوانرئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۰۹/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص تعیین محصولات ذرت و جو به منظور عرضه در بورس کالای ایران
۰۹/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای محمدرضا خباز به عنوان استاندار خراسان شمالی
۰۹/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان¬های مناطق آزاد...
۰۹/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص تعدیل و اجرای جریمه‌ها و سایر حد نصاب‌های ریالی تعیین‌شده در قانون امور گمرکی
۰۹/۰۵/۱۳۹۷