آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
۰۱/۱۱/۱۳۹۷
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷
۰۱/۱۱/۱۳۹۷
اصلاح آیین‌نامه اجرایی صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان‌ها
۰۱/۱۱/۱۳۹۷
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ح)، (ط)، (ی) و (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه...
۰۱/۱۱/۱۳۹۷
رأی شماره۱۶۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره‌های ۴ و ۶ تعرفه عوارض شماره ۲۱ شهرداری...
۲۷/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین سهمیه نفت گاز ناوگان ایرانی خروجی (نفت گازسوز)
۲۷/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری
۲۷/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران به بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه
۲۷/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت
۲۷/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۳۹/ت۵۵۲۹۵هـ مورخ ۸/۲/۱۳۹۷
۲۷/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۰۷۸۶۰/ت۵۵۰۴۱هـ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۷
۲۷/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۴) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی...
۲۷/۱۰/۱۳۹۷
ضوابط ارزیابی عمومی حافظان قرآن کریم
۲۷/۱۰/۱۳۹۷
آیین‌نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی
۲۳/۱۰/۱۳۹۷
آیین‌نامه نظارت بر تولید و نشر آثار ادبی و تاریخی دفاع مقدس
۲۳/۱۰/۱۳۹۷