آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاحیه ماده چهاردهم نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۷/۷/۱۳۱۰
۲۷/۰۳/۱۳۹۱
اصلاح تصویبنامه درخصوص پرداخت هزینه بیمه عمر و حوادث کلیه جانبازان و آزادگان شاغل و غیرشاغل و خانواده...
۱۱/۰۳/۱۳۹۱
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۳۵۷۷/ت۲۰۶۲۸هـ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۷
۲۶/۰۲/۱۳۹۱
اصلاح تصویب‌نامه موضوع ساعات کاری روزهای پنجشنبه کارکنان زن شاغل که دارای فرزند زیر هفت سال و یا دانش‌آموز...
۱۲/۰۲/۱۳۹۱
اصلاح تصویب‌نامه در خصوص استقرار واحدهای صنعتی در استانهای گیلان، مازندران، گلستان
۰۷/۰۲/۱۳۹۱
اصلاح تصویب‌نامه در خصوص ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی
۰۷/۰۲/۱۳۹۱
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه درخصوص معافیت از سود بازرگانی کالاهای وارداتی ملوانان و خدمه کشتی‌ها
۰۵/۰۲/۱۳۹۱
اصلاح تصویب‌نامه موضوع نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور
۳۱/۰۱/۱۳۹۱
اصلاح نرخ تعرفه خدمات کنسولی
۲۹/۰۱/۱۳۹۱