آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۱۷/۱۲/۱۳۹۳
آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
۱۳/۱۲/۱۳۹۳
آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی
۰۶/۱۱/۱۳۹۳
آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی...
۲۳/۱۰/۱۳۹۳
آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو
۱۷/۱۰/۱۳۹۳
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
۱۷/۱۰/۱۳۹۳
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۷) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد...
۱۷/۱۰/۱۳۹۳
آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
۱۱/۱۰/۱۳۹۳
اصلاح بند (د) ماده (۱) آئین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۱۵/۰۹/۱۳۹۳
آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤساء و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی
۱۵/۰۹/۱۳۹۳
آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
۰۶/۰۹/۱۳۹۳
آیین‌نامه اجرایی تبصره(۵) اصلاحی بند(الف) ماده(۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی
۰۳/۰۸/۱۳۹۳
آیین‌نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
۰۳/۰۸/۱۳۹۳
آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی...
۲۵/۰۶/۱۳۹۳