آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح شق الف بند ۲ ماده ۴ آيين‌نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي (مصوب جلسه ۵۸۹ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۵ شوراي...
۰۶/۰۳/۱۳۹۱
الحاق یک تبصره به بند (د) ماده ۵ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌هاو مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب...
۰۶/۰۳/۱۳۹۱
اصلاح شق الف بند ۲ ماده ۴ آیین‌نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی (مصوب جلسه ۵۸۹ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۵ شورای...
۰۶/۰۳/۱۳۹۱
برگزاری مسابقات علمی دانشجویی
۲۱/۰۲/۱۳۹۱
برگزاري مسابقات علمي دانشجويي
۲۱/۰۲/۱۳۹۱
ايجاد زمينه و ظرفيت براي برگزاري موفق كرسي‌هاي آزادانديشي
۰۵/۰۲/۱۳۹۱
تشكيل صندوق مشاركت توسعه فرهنگ قرآني
۰۵/۰۲/۱۳۹۱
تفويض اختيار بررسي ضوابط بازنشستگي اساتيد دانشگاه‌ها و مؤسسات و مراكز آموزش عالي
۰۵/۰۲/۱۳۹۱
تشکیل صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی
۰۵/۰۲/۱۳۹۱
ایجاد زمینه و ظرفیت برای برگزاری موفق کرسی‌های آزاداندیشی
۰۵/۰۲/۱۳۹۱
تفویض اختیار بررسی ضوابط بازنشستگی اساتید دانشگاه‌ها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی به وزرای علوم، تحقیقات...
۰۵/۰۲/۱۳۹۱
عضويت دو نفر صاحب نظر در امور زنان و خانواده در ستاد ملي زن و خانواده
۱۵/۱۲/۱۳۹۰
مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص تفويض صدور حكم رئيس دانشگاه آزاد اسلامي به وزير علوم، تحقيقات...
۱۵/۱۲/۱۳۹۰
تغييرنام دانشگاه‌هاي تربيت معلم تهران، آذربايجان و سبزوار
۱۵/۱۲/۱۳۹۰
مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص انتصاب رياست دانشگاه آزاد اسلامي
۱۵/۱۲/۱۳۹۰