آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه تحصيلات تكميلي كرمان
۲۰/۰۶/۱۳۹۱
تکمیل ترکیب و انتخاب اعضای جدید شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی
۲۰/۰۶/۱۳۹۱
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان
۲۰/۰۶/۱۳۹۱
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه ولایت ایرانشهر
۲۰/۰۶/۱۳۹۱
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی سیرجان
۲۰/۰۶/۱۳۹۱
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه مازندران
۲۰/۰۶/۱۳۹۱
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان
۲۰/۰۶/۱۳۹۱
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
۲۰/۰۶/۱۳۹۱
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه کاشان
۲۰/۰۶/۱۳۹۱
انتخاب ۴ عضو حقیقی هیأت امنای بنیاد سعدی
۱۶/۰۵/۱۳۹۱
انتخاب ۴ عضو حقيقي هيأت امناي بنياد سعدي
۱۶/۰۵/۱۳۹۱
انتخاب رئيس شوراي تخصصي حوزوي
۲۷/۰۴/۱۳۹۱
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتي
۲۷/۰۴/۱۳۹۱
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني گلستان
۲۷/۰۴/۱۳۹۱
امكان ادامه تحصيل دارندگان مدال طلاي المپيادهاي بين‌المللي رياضي، فيزيك و كامپيوتر در رشته‌هاي گروه...
۲۷/۰۴/۱۳۹۱