آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
اساسنامه شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم (سهامی خاص)
۱۱/۰۵/۱۳۹۶
اساسنامه حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت
۲۰/۱۰/۱۳۹۵
اساسنامه مؤسسه عمومی غیردولتی بنیاد فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی (یادمان هفتم تیر)
۱۴/۰۷/۱۳۹۵
اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی
۱۷/۰۶/۱۳۹۴
اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
۳۰/۰۳/۱۳۹۴
اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره)
۳۰/۰۲/۱۳۹۴
اساسنامه شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی
۰۱/۰۲/۱۳۹۴
اساسنامه «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی»
۲۳/۱۲/۱۳۹۱
اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی
۲۹/۰۸/۱۳۹۱
اساسنامه شرکت شهرک‌های کشاورزی
۰۶/۰۸/۱۳۹۱
اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها
۲۶/۰۵/۱۳۹۱
اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی
۲۰/۰۳/۱۳۹۱
اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
۳۱/۰۱/۱۳۹۱