آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص سیاستهای حاکم بر راه‌اندازی نقاط تبادل ترافیک داخلی (IXP) و ایجاد...
۱۳/۰۵/۱۳۹۲
مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی درخصوص حمایت از ترافیک داخلی و ایجاد تمایز بین ترافیک داخلی با ترافیک سایتها...
۲۹/۰۴/۱۳۹۲
مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص اصول و سیاستهای حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی
۱۲/۰۴/۱۳۹۲
اصلاح مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای...
۰۵/۱۱/۱۳۹۱
اصلاح مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص شرح وظايف و اختيارات و اعضاي «كميسيون عالي ارتقاي توليد محتواي...
۰۵/۱۱/۱۳۹۱
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص شرح وظايف و اختيارات و اعضاي «كميسيون عالي ارتقاي توليد محتواي فضاي...
۲۶/۱۰/۱۳۹۱
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص «طرح‌هاي كلان مركز ملي فضاي مجازي كشور جهت تدوين لايحه بودجه ۱۳۹۲»
۲۶/۱۰/۱۳۹۱
مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص «طرح‌های کلان مرکز ملی فضای مجازی کشور جهت تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۲»
۲۶/۱۰/۱۳۹۱
مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای...
۲۶/۱۰/۱۳۹۱
آیین‌نامه اداری ـ استخدامی مرکز ملی فضای مجازی کشور
۰۱/۰۹/۱۳۹۱
آیین‌نامه مالی ـ معاملاتی مرکز ملی فضای مجازی کشور
۰۱/۰۹/۱۳۹۱
آيين‌نامه مالي ـ معاملاتي مركز ملي فضاي مجازي كشور
۰۱/۰۹/۱۳۹۱
آيين‌نامه اداري ـ استخدامي مركز ملي فضاي مجازي كشور
۰۱/۰۹/۱۳۹۱
آيين‌نامه‌ي داخلي شوراي عالي فضاي مجازي كشور
۲۹/۰۸/۱۳۹۱
آیین‌نامه‌ی داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور
۲۹/۰۸/۱۳۹۱