آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح جامع شهر کرمان
۰۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر ایلام
۰۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح ویژه مجتمع فرهنگی و تفریحی و توریستی کوثر یزد
۰۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر باسمنج
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر ورنامخواست
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر دارخوین
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تفت
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه خراسان شمالی
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر کرج
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ساماندهی اراضی پادگان ۰۶ ارتش جمهوری اسلامی ایران...
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون انطباق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان...
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون انطباق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان...
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۴) اساسنامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی
۲۵/۰۹/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح حریم شهر اسلامشهر به منظور فراهم‌سازی امکان قانونی...
۰۳/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون لزوم تهیه طرح ویژه توسعه منطقه تایباد ـ دوغارون
۰۳/۰۷/۱۳۹۸