آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای احمدعلی موهبتی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان
۳۰/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدسعید شاهرخی به عنوان استاندار همدان
۳۰/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای فتح‌الله حقیقی به عنوان استاندار زنجان
۳۰/۰۸/۱۳۹۷
دستورالعمل بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه های کم درآمد جامعه
۳۰/۰۸/۱۳۹۷
اصلاح عناوین طرح‌های موضوع ردیف‌های (۴ـ۱)، (۵۷)، (۶۴)، (۶۵)، (۶۶)، (۷۰) و (۱۱۶ـ۱۰۷) جدول پیوست تصویب‌نامه...
۳۰/۰۸/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر جدید سهند
۳۰/۰۸/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دیمه
۳۰/۰۸/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح جامع شهر آبدانان
۳۰/۰۸/۱۳۹۷
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص ایجاد بخش حرا در تابعیت شهرستان قشم استان هرمزگان
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین صندوق‌های موضوع تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل...
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص ایجاد بخش مهرگان در تابعیت شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات و تغییرات تقسیماتی در استان آذربایجان‌شرقی
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات و تغییرات تقسیماتی در استان سیستان و بلوچستان
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای خوشه مهر شهرستان بناب در استان آذربایجان شرقی به شهر
۲۷/۰۸/۱۳۹۷