آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
انتخاب دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی
۲۱/۱۱/۱۳۹۷
توافق نامه تشکیل هیأت هماهنگی صدور مجوز مؤسسات قرآنی مردمی
۲۱/۱۱/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تبیین سیاستهای بازآفرینی شهری ـ ارتقای قابلیت زیست‌پذیری...
۲۱/۱۱/۱۳۹۷
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
۱۰/۱۱/۱۳۹۷
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۱۰/۱۱/۱۳۹۷
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۱۰/۱۱/۱۳۹۷
اصلاح تبصره(۱) ماده(۳) تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۴۳۷/ت۵۵۸۵۵هـ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۷
۱۰/۱۱/۱۳۹۷
دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه
۰۷/۱۱/۱۳۹۷
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۷/۱۱/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
۰۷/۱۱/۱۳۹۷
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۰۶۰/ت۵۶۰۲۲هـ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۷
۰۷/۱۱/۱۳۹۷
قانون ادغام شرکتها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح
۰۱/۱۱/۱۳۹۷
قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
۰۱/۱۱/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۶۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۲۸۲۲۹ ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ معاونت...
۰۱/۱۱/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف سیصد میلیون...
۰۱/۱۱/۱۳۹۷