آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
۲۷/۱۱/۱۳۹۴
الحاق تبصره (۳) به بند (۲) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
۲۴/۱۱/۱۳۹۴
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
۱۷/۱۱/۱۳۹۴
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی
۲۳/۱۰/۱۳۹۴
آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ
۱۷/۱۰/۱۳۹۴
آیین‌نامه راهنمایان گردشگری
۱۰/۱۰/۱۳۹۴
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۳) قانون اصلاح قانون معادن
۱۷/۰۹/۱۳۹۴
الحاق ماده(۷) به آیین‌نامه اجرایی بند(م) ماده(۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
۱۷/۰۹/۱۳۹۴
برنامه توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان
۱۰/۰۹/۱۳۹۴
آیین‏نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی
۱۰/۰۹/۱۳۹۴
آیین‌نامه نحوه استفاده از خدمات کارکنان خریدخدمت توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۰۵/۰۹/۱۳۹۴
آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۷) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
۳۰/۰۸/۱۳۹۴
الحاق ماده (۸) به آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی و اصلاح شماره مواد (۸)...
۲۶/۰۸/۱۳۹۴
الحاقیه به تبصره‌های مواد ۷ و ۱۲ از آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کل کشور
۲۶/۰۸/۱۳۹۴
آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۲۳/۰۸/۱۳۹۴