آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اختصاص سهمیه پذیرش دانشجو در شهرستان بشاگرد و بخش سندرک استان هرمزگان
۱۱/۰۸/۱۳۹۱
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه بناب
۱۱/۰۸/۱۳۹۱
راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و...
۲۵/۰۷/۱۳۹۱
تغییرات اعمال شده در تقویم رسمی کشور برای سال ۱۳۹۲ هجری شمسی
۲۵/۰۷/۱۳۹۱
راهبردها و اقدامات ملي مربوط به جلوگيري از كاهش نرخ باروري و ارتقاي آن متناسب با آموزه‌هاي اسلامي و اقتضائات...
۲۵/۰۷/۱۳۹۱
تغييرات اعمال شده در تقويم رسمي كشور براي سال ۱۳۹۲ هجري شمسي
۲۵/۰۷/۱۳۹۱
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه مازندران
۲۰/۰۶/۱۳۹۱
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه ولايت ايرانشهر
۲۰/۰۶/۱۳۹۱
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه تحصيلات تكميلي كرمان
۲۰/۰۶/۱۳۹۱
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه صنعتي سيرجان
۲۰/۰۶/۱۳۹۱
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه تحصيلات تكميلي زنجان
۲۰/۰۶/۱۳۹۱
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
۲۰/۰۶/۱۳۹۱
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه كاشان
۲۰/۰۶/۱۳۹۱
تكميل تركيب و انتخاب اعضاي جديد شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي
۲۰/۰۶/۱۳۹۱
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه تحصيلات تكميلي كرمان
۲۰/۰۶/۱۳۹۱