آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اساسنامه دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی علامه حلی
۰۸/۰۳/۱۳۹۲
آیین‌نامه تأسیس و فعالیت کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار
۰۸/۰۳/۱۳۹۲
عضویت رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در شورای فرهنگ عمومی
۲۴/۰۲/۱۳۹۲
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه نیشابور
۲۴/۰۲/۱۳۹۲
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان
۲۴/۰۲/۱۳۹۲
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تفرش
۲۴/۰۲/۱۳۹۲
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تبریز
۲۴/۰۲/۱۳۹۲
امکان تداوم خدمت و ادامه اشتغال اعضای هیأت علمی دارای شرایط بازنشستگی
۱۷/۰۱/۱۳۹۲
سند جامع توسعه هوافضای کشور
۲۱/۱۲/۱۳۹۱
اساسنامه جایزه علمی ـ فناوری پیامبر اعظم (ص)
۲۱/۱۱/۱۳۹۱
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان
۲۱/۱۱/۱۳۹۱
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه فسا
۲۱/۱۱/۱۳۹۱
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شهید بهشتی
۲۱/۱۱/۱۳۹۱
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه الزهرا (س)
۲۱/۱۱/۱۳۹۱
الحاق یک بند به ماده ۲ آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی
۲۱/۱۱/۱۳۹۱