آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص جایگزینی آقای احسان خاتمی به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیأت حمایت...
۱۹/۰۴/۱۳۹۹
آیین¬نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۱۹/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۶۸۹/ت۴۵۰۵۹هـ مورخ ۸/۶/۱۳۹۰
۱۹/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
۱۹/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۳) آیین¬نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
۱۹/۰۴/۱۳۹۹
تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی در خصوص بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۹
۱۹/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه انتخاب رئیس و نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای هنر
۱۹/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه سند توسعه دانش بنیان استان بوشهر
۱۹/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه سیاست‌های اجرایی و ضوابط اشتغال دانش‌آموختگان
۱۹/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه «چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ»
۱۹/۰۴/۱۳۹۹
رأی شماره۲/۲۸۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۵/۰۴/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت اخذ عوارض تفکیک
۱۵/۰۴/۱۳۹۹
مصوبات جلسه نهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۱۵/۰۴/۱۳۹۹
مصوبات جلسه یازدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۱۵/۰۴/۱۳۹۹
مصوبات جلسه دوازدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۱۵/۰۴/۱۳۹۹