آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای ارسلان زارع به عنوان استاندار گیلان
۱۲/۰۶/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
۱۲/۰۶/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
۱۲/۰۶/۱۳۹۸
اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۵۶۹۲۴/ت۵۶۸۱۳هـ مورخ ۹/۵/۱۳۹۸
۱۲/۰۶/۱۳۹۸
اصلاح بند(۳) تصویب نامه شماره ۹۰۴۵۳/ت۵۱۱۶۶هـ مورخ ۸/۸/۱۳۹۳
۱۲/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۲/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت اخیر صورتجلسه شماره ۶۱ ـ ۲۳/۸/۱۳۹۶ شورای...
۱۲/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۵۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ صورتجلسه مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ کمیسیون طرح...
۱۲/۰۶/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری
۱۰/۰۶/۱۳۹۸
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها
۱۰/۰۶/۱۳۹۸
اصلاح آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف‌شده
۱۰/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۷۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه ۲۷۹۶/۲۱۲/د ـ ۲۴/۱۲/۹۶ رئیس مرکز توسعه...
۱۰/۰۶/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص اجرای پروژه اتصال بیرجند به راه‌آهن بافق ـ مشهد
۱۰/۰۶/۱۳۹۸
قانون مدیریت بحران کشور
۰۷/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان...
۰۷/۰۶/۱۳۹۸