آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
الحاق جزء (۳) به بند (ب) ماده (۳۵) آیین¬نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
۲۵/۰۹/۱۳۹۸
آیین¬نامه اجرایی ماده (۳) قانون حمایت از حقوق معلولان
۲۵/۰۹/۱۳۹۸
نظام رتبه¬بندی معلمان
۲۵/۰۹/۱۳۹۸
اصلاح آیین¬نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی
۲۵/۰۹/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۴) اساسنامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی
۲۵/۰۹/۱۳۹۸
مصوبه طراحی چارچوب استاندارد برای تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ
۲۵/۰۹/۱۳۹۸
مصوبه یکسان‌سازی عناوین و محتوای برنامه‌ها و فعالیت‌های قرآنی دستگاه‌ها در لوایح بودجه سنواتی با مفاد...
۲۵/۰۹/۱۳۹۸
مصوبات وزارت کشورپیرامون تبدیل روستاهای مرکز بخش به شهر
۲۵/۰۹/۱۳۹۸
آیین‌نامه مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی
۲۵/۰۹/۱۳۹۸
شیوه‌نامه‌های «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات...
۲۵/۰۹/۱۳۹۸
دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه
۲۳/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۳۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۵۵۳۱/۹۳/ص ـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۳ و ۳۷۳۳۶...
۲۳/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۳۵۴ الی ۲۳۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ۱ـ ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سالهای...
۲۳/۰۹/۱۳۹۸
نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۰/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه...
۲۰/۰۹/۱۳۹۸