آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۵۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ صورتجلسه مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ کمیسیون طرح...
۱۲/۰۶/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری
۱۰/۰۶/۱۳۹۸
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها
۱۰/۰۶/۱۳۹۸
اصلاح آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف‌شده
۱۰/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۷۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه ۲۷۹۶/۲۱۲/د ـ ۲۴/۱۲/۹۶ رئیس مرکز توسعه...
۱۰/۰۶/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص اجرای پروژه اتصال بیرجند به راه‌آهن بافق ـ مشهد
۱۰/۰۶/۱۳۹۸
قانون مدیریت بحران کشور
۰۷/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان...
۰۷/۰۶/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای هدایت‌الله جمالی‌پور به عنوان استاندار قزوین
۰۵/۰۶/۱۳۹۸
بخشنامه شماره۱۰۰/۶۶۷۹۵/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص فراهم کردن موجبات نظارت مؤثر بر کاهش تخلفات...
۰۵/۰۶/۱۳۹۸
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۰۵/۰۶/۱۳۹۸
عدم مغایرت مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان در خصوص پره سر با سیاست‌های ابلاغی شورای عالی...
۰۵/۰۶/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر چابهار
۰۵/۰۶/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مدیریت حریم پایتخت
۰۵/۰۶/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر زرین‌رود
۰۵/۰۶/۱۳۹۸