آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۵) الحاقی به آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
۱۶/۰۶/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
۱۴/۰۶/۱۳۹۶
آیین‌نامه اجرایی مواد (۲) و (۳) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور
۱۲/۰۶/۱۳۹۶
آیین‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاری) و ساماندهی...
۰۸/۰۶/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
۲۴/۰۵/۱۳۹۶
آیین نامه نحوه تأمین ایمنی جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها
۲۱/۰۵/۱۳۹۶
آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی
۱۷/۰۵/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی تبصره (۲) الحاقی ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
۰۷/۰۵/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه...
۰۷/۰۵/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات¬های مستقیم
۳۱/۰۴/۱۳۹۶
الحاق یک تبصره به ماده (۲۶) آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
۲۵/۰۴/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی ماده (۲۸) قانون دریایی ایران
۲۱/۰۴/۱۳۹۶
آیین نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶کل کشور
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۱۱/۰۴/۱۳۹۶