آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علی زینی‌وند به عنوان استاندار کرمان
۲۷/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص اقدام دستگاه¬های اجرایی برای کاهش آلودگی¬های محیط¬زیستی ناشی از صنایع مستقر در منطقه...
۲۲/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه درخصوص ثبت و دریافت شناسه یکتای مجوز بر ‌روی درگاه ملی مجوزهای کشور
۱۱/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص فراخوان عمومی، سرمایه‌گذاری در طرح‌های ریسندگی جدید و بافندگی در مناطق کمترتوسعه¬یافته...
۱۱/۰۸/۱۳۹۹
مصوبات جلسه ۲/۷/۱۳۹۹ هیأت امنای صندوق توسعه ملی
۱۱/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های مربوط به خدمات سازمان امور دانشجویان
۰۱/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص انحلال شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور
۰۱/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه درخصوص تأمین برق (انرژی الکتریکی) کلیه مشترکین صنعتی برق
۲۴/۰۷/۱۳۹۹
تصویب‌نامه درخصوص اعطای تسهیلات به مبلغ ده‌هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال برای خرید تضمینی،...
۲۴/۰۷/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص الحاق تبصره (۳) به ماده( ۲) آیین‌نامه جزءهای (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده...
۲۴/۰۷/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین راه مجاز گمرکی در نقطه شمتیغ ایران و شمتیغ افغانستان به‌عنوان مرز مجاز ریلی...
۲۴/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۱۰) آیین¬نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی...
۲۴/۰۷/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص واریز بیست و هشت و یک دهم درصد (۱/۲۸%) درآمد سالیانه دارنده پروانه فعالیت انتقال داده...
۲۱/۰۷/۱۳۹۹
مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور
۲۱/۰۷/۱۳۹۹
مصوبه شماره دو جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور
۲۱/۰۷/۱۳۹۹