آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه سند راهبردی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت
۰۷/۰۷/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص مجوز به دانشگاه جامع امام حسین (ع) برای اجرای آیین‌نامه ارتقای...
۲۵/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه عضویت رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
۲۰/۰۵/۱۳۹۹
مصوبه انتخاب عضو هیأت امنای فرهنگستان علوم پزشکی
۲۰/۰۵/۱۳۹۹
انتخاب رئیس و نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای هنر
۱۱/۰۵/۱۳۹۹
مصوبه سیاست‌های اجرایی و ضوابط اشتغال دانش‌آموختگان
۱۹/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه «چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ»
۱۹/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه اصلاح ماده ۱۲ اساسنامه بنیاد ملی نخبگان
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه اصلاح و تکمیل مفاد مصوبه سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت (مصوب جلسه ۷۶۲...
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
مصوبه انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
مصوبه اصلاح و تکمیل مفاد مصوبه سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت (مصوب جلسه ۷۶۲...
۰۳/۰۲/۱۳۹۹
مصوبه انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
۰۳/۰۲/۱۳۹۹
تعیین نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت مرکزی نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان وزارت علوم،...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹