آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون حفاظت از خاک
۲۷/۰۳/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۲۷/۰۳/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۳) آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
۲۷/۰۳/۱۳۹۸
شیوه نامه رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات
۲۷/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره۱۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۷ بخشنامه شماره۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ ـ ۱۹/۷/۱۳۹۳...
۲۶/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره۱۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ـ ۵ ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۲۵۸۰۵/۹۶...
۲۶/۰۳/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای امیدعلی پارسا به عنوان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶/۰۳/۱۳۹۸
حذف بند (۱) تصویب نامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸هـ مورخ ۵/۱/۱۳۹۸
۲۶/۰۳/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص معافیت پرداخت هزینه گاز مصرفی استانهای گلستان، مازندران، لرستان و خوزستان
۲۶/۰۳/۱۳۹۸
آیین‎نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی) (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره...
۲۶/۰۳/۱۳۹۸
سند راهبردی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور
۲۶/۰۳/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ساماندهی دانشگاههای کشور
۲۶/۰۳/۱۳۹۸
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک‌نشین اعظم لوکزامبورگ
۲۲/۰۳/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
۲۲/۰۳/۱۳۹۸
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
۲۱/۰۳/۱۳۹۸